header-bewindvoering-1-scaled_1250x330_acf_cropped

Bewindvoering

Wat doet een Bewindvoerder?

Wat een beschermingsbewindvoerder doet is het regelen van financiën. Beslissingen over financiën worden altijd zoveel mogelijk in overleg met de cliënt en de eventuele betrokkenen genomen. Het is niet noodzakelijk dat je schulden hebt om in aanmerking te komen voor beschermingsbewind. Juist door het op tijd inschakelen van een beschermingsbewindvoerder kunnen vele financiële problemen vaak voorkomen worden.

Wat houdt bewindvoering precies in?

Het komt voor dat iemand, door welke reden of oorzaak dan ook, niet in staat is om zijn of haar eigen financiële administratie op orde te krijgen en/of te houden. Uiteindelijk kan het zijn dat er serieuze geldproblemen ontstaan. Om dit te voorkomen kan het inschakelen van bewindvoering een goede maatregel zijn. Wij als bewindvoerder beheren dan (tijdelijk) jouw financiële administratie en nemen je financieel in bescherming. Wij maken hierbij een compleet overzicht van al jouw inkomsten en uitgaven en eventuele bezittingen en schulden. Ook zorgen wij ervoor dat je een aparte bankrekening tot je beschikking hebt waar we elke week een bedrag op storten. Dit noemen we leefgeld. Ook zorgen wij ervoor dat alle vaste lasten betaald worden. Ook vragen we toeslagen waar je mogelijk recht op hebt voor je aan. We zorgen er ook voor dat de belastingaangifte op tijd wordt gedaan.

Het is niet noodzakelijk dat je schulden hebt
om in aanmerking te komen voor beschermingsbewind.

Wanneer bewindvoering van KroepSteghuis?

Wanneer je, door bijvoorbeeld een beperking, moeite hebt met het doseren van je maandelijkse budget, kunnen wij je als bewindvoerder begeleiden en ondersteunen. Dit gebeurt altijd in onderling overleg met jou. Ook als je kampt met een koopverslaving, vaak onnodige aankopen doet of abonnementen afsluit die je niet nodig hebt, kan bewindvoering een oplossing voor je zijn.

Ook voor ouderen die op latere leeftijd, door ouderdom of een eventuele beperking, moeite krijgen met het nemen van financiële beslissingen, kunnen wij als bewindvoerder ondersteunen. Op verzoek van u of uw naasten kunnen wij ingezet worden als bewindvoerder. De rechter bepaalt of deze maatregel van bewindvoering terecht is aangevraagd. Vindt de rechter deze maatregel passend dan kunnen wij worden ingezet.

Hoe gaan wij te werk?

Op het moment dat je, zoals dat heet, onder bewind komt te staan, gaan we met je in gesprek. We luisteren naar jouw situatie en stellen samen doelen op. Deze doelen verwerken we in een persoonlijk plan van aanpak. Hierbij hebben wij als streven dat jij zoveel mogelijk financieel stabiel en zelfredzaam bent. We werken veel samen met een maatschappelijk werkster, waar je terecht kunt met je vragen en voor advies.

Elke vijf jaar wordt door de rechter geëvalueerd of de maatregel nog moet worden toegepast, of misschien moet worden bijgesteld. Dit moet goed worden onderbouwd in een verslag. Is jouw situatie intussen zoveel verbeterd, dan bouwen we je financiële zelfstandigheid steeds een beetje verder uit. Je gaat steeds meer zelf doen. Zodra je weer financieel helemaal stabiel en onafhankelijk bent, dan vragen we de kantonrechter om de bewindvoering stop te zetten.

Dus in het kort:

  1. We gaan met je in gesprek
  2. We stellen doelen op
  3. We maken een persoonlijk plan van aanpak
  4. Eventueel een gesprek met Maatschappelijk werkster
  5. Vijfjaarlijkse evaluatie
  6. Verlenging of beëindiging van bewind

 

Kroep Steghuis Bewindvoerders is lid van:

– Jarenlange ervaring –

Onze expertises

Wij leveren maatwerk als het gaat om incasso, (ambtelijke) werkzaamheden en juridisch advies. We behalen al jarenlang een hoge incasso- en klanttevredenheidsscore.